Vores værdigrundlag


Som personalegruppe er vi kontinuerligt i færd med at fastholde vores personlige ydmyghed og nysgerrighed,  i forhold til at forstå den unges livssituation. Vi møder den unge som autentiske og ægte voksne i et engageret voksent fællesskab (omkring den unge). Et fællesskab der bliver et billede på godt kammeratskab, sammenhold og liv. Vi arbejder kontinuerligt på at bevare tilliden til de processer vi sætter igang.  Personalegruppen har vilje og mod til at lave kursændringer når det er nødvendigt, vi har også vilje til at lave hurtige sceneskift når det er nødvendigt. Vi  arbejder på at fastholde en åben bramfri og tillidsfuld kultur – en ”vi taler frit fra leveren kultur”  blandt de ansatte. Vi viser sunde sociale og kulturelle normer på et basalt niveau.  Vi har en fasttømret tro på tillid til udvikling.

I forhold til de unges udvikling er vi optaget af hvorledes børn og unge, der er udsat for en psyko-social risiko, kan udvikle resiliens og fastholdes i, eller komme i gang med, en sund udvikling.

Vi er optaget af at positive oplevelser kan medvirke til at udvikle resiliens, men oplevelserne står ikke alene i denne proces. Oplevelsen af at kunne klare noget, at få betydning for andre, at kunne bidrage til fællesskabet og opnå anerkendelse er vigtige elementer i opbygningen af resiliens.

Vi er optaget af hvordan det, at deltage i kunstneriske skabende processer kan medvirke til at skabe resiliens hos børn og unge der har en risikofyldt barndom/ungdom. Vi arbejder især med musik, dans og teater som kunstnerisk udtryk.

Vi ser videns tilegnelse og faglig dygtiggørelse i bred forstand som et vigtigt led i børn og unges modning og dannelse.

Vi anerkender vigtigheden af sociale netværk. Mennesket er et socialt væsen der har behov for at være sammen med andre. Vi ved at kammeratskab og en vennekreds af jævnaldrende kan have stor betydning for børn og unges udvikling. Vi forstår samspillet mellem at bidrage til fællesskabet og modtage fra fællesskabet som et vigtigt element i udviklingen af de sociale kompetencer.