Vi giver ikke op


Vores robusthed, faglige fokus, evne til at tænke ud af boksen og vedholdenhed er vores store styrker. Vi giver ikke op med mindre at opgavens omfang og karakter ændres helt radikalt.

Vi lægger en stor alvor i, at vise de unge mennesker vi arbejder med, at vi vil gå rigtig langt for at tingene skal lykkes for dem og at vi som grundprincip ikke smider nogen ud. Vi kan rumme, at et menneske fejler utallige gange, i processen hvor der bliver øvet. Vi ser et bump på vejen som en læringsproces hvor der bliver skabt ny viden og ofte et nyt udgangspunkt.

Vi har et udviklende tankesæt,  det  gør os nysgerrige på hvordan man kan løse en opgave på flere forskellige måder. Vi arbejder hele tiden på ikke at blive fastlåste og handlingslammede ved modstand og tilbageskridt.