Tværsektorielt Samarbejde


Opholdsstedets ledelse har mange års erfaringer i at etablere et godt tværfagligt samarbejde. Omkring disse komplekse sager er der ofte mange aktørere der varetager tilgrænsende indsatser. En vigtig del af vores tilbud er at deltage i at koordinere og kommunikere med de andre aktører, i forhold til tilrettelæggelse af forløbet.