Mail: info@hellebaek.dk - Tel: 28142702

Tværsektorielt Samarbejde


Opholdsstedets ledelse har mange års erfaringer i at etablere et godt tværfagligt samarbejde. Omkring disse komplekse sager er der ofte mange aktørere der varetager tilgrænsende indsatser. En vigtig del af vores tilbud er at deltage i at koordinere og kommunikere med de andre aktører, i forhold til tilrettelæggelse af forløbet.

VORES ADRESSE


Opholdsstedet i Hellebæk
Nordre Strandvej 95a
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 28142702

Opholdsstedet Hyblerne

Nordre Strandvej 95
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 49708636