Selvskade


Vores menneskesyn læner sig op af nedstående udsagn:

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle børn er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi børnene som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken ”
Citat: Søren Hertz

Ofte kan man som pårørende og professionel føle sig magtesløs i forhold til at hjælpe mennesker, med en selvskadende adfærd. Den selvskadende adfærd kan provokere og synes uforståelig, for mennesker der ikke selv har haft behovet for at søge til denne adfærd.

Børn og unge der skader sig selv, gør det bevidst, dog skelner vi mellem en psykotisk og en ikke – psykotisk selvskadende adfærd. I en psykotisk tilstand vil barnet eller den unge reagerer uforudsigeligt og utilsigtet, hvor en ikke-psykotisk adfærd er en tilsigtet handling/aktion.  Handlingen bliver gentaget og fungerer som en mestringsstrategi når barnet eller den unge er følelsesmæssigt belastet og har svært ved at håndtere de følelser de mærker.  På grund af de gentagne handlinger kan selvskaden udvikle sig til en form for afhængighed for barnet eller den unge.

Ofte er en selvskadende adfærd uacceptabel set ud fra majoriteten i samfundet. Af samme grund bliver et barn eller en ung der laver selvskade ofte stemplet og holdt udenfor af omverdenen. Dette kan øge hyppigheden af handlingen og kan blive et afsæt til flere kombinerede problemstillinger.

Det er vigtigt at overveje hvorvidt der er tale om en selvskadende adfærd eller om adfærden tenderer til suicidal adfærd. Dette gør vi ud fra intensive observationer og analyser af barnets eller den unges adfærd. Ved klar overbevisning om direkte selvmordstruende adfærd henvises der til psykiatrien.

Forskellen på selvskade og selvmordsadfærd er i praksis stor.

Et barn eller en ung, der uden tvivl, forsøger at begå selvmord har et permanent ønske om at komme væk fra den smerte de står i, mens selvskadende personer ofte ikke ønsker at dø, men har et stort ønske om, at få omdannet sine svære tanker til en fysisk smerte som er lettere at forholde sig til.

På Opholdsstedet Hellebæk forsøger vi, sammen med barnet eller den unge, at skabe en større forståelse for den selvskadende adfærd. Vi støtter og guider barnet eller den unge i at få kontrol over den selvskadende adfærd og vi inviterer til at tage et aktivt valg om at ændre på situationen.  For at nå dertil, hvor barnet eller den unge skal kunne være i stand til, at vælge den selvskadende adfærd fra, undersøger vi sammen med barnet eller den unge, hvilken funktion den selvskadende adfærd tjener dem i deres liv.

Til personalegruppen er der indlagt fast supervision mindst én gang om måneden. Supervisionen ift. en selvskadende adfærd  bliver afholdt af dygtige psykologer og terapeuter. Supervisionen hjælper med at skabe klarhed i en svær problematik og åbner op for nye muligheder og perspektiver ift. arbejde med barnet eller den unge. Supervisionen kvalitetssikrer vores arbejde og fastholder et højt fagligt niveau.

I flere tilfælde ser vi, at unge med en selvskadende adfærd er kombineret med en personlighedsforstyrrelse. I disse tilfælde har den unge ofte haft længerevarende  indlæggelser på en psykiatrisk afdeling.  Et sted hvor man er i behandling og hvor man er en patient. Måden den unge der er selvskadende, ser sig selv på, har stor betydning for forløbet. Er den unge en patient eller et ganske almindeligt ungt menneske i en svær livsfase.

Når barnet eller den unge kommer ud til os, vil de kunne mærke at arbejdet med dem bliver gjort på en ny måde. Vores fokus ligger i at lære mennesket at kende og for så vidt det er muligt, kigger vi bort fra sygdomme og diagnoser. Vi hjælper barnet eller den unge, der skader sig selv, med at finde sin grundkerne, da den svære tid har forstyrret selvbilledet. Vi fokuserer på hvordan barnet eller den unge bliver rustet til at komme ud i verden og leve sit liv med visioner og drømme.

På Opholdsstedet Hellebæk ligger der uendelig meget værdi i, at være en del af et fællesskab. Det er vigtigt at være sammen med hinanden og være sammen om noget.

 

Selvskade - Opholdsstedet Hellebæk