Personlighedforstyrrelse


Vores menneskesyn læner sig op af nedstående udsagn:

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle børn er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi børnene som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken ” Citat: Søren Hertz.

Et menneskes personlighed kommer til udtryk gennem den måde vi tænker, føler og handler på. Vilkårene som et individ er vokset op under, har betydning for, om en personlighedsforstyrrelse udvikles. Den del af personligheden som er medfødt kan være en faktor omkring hvor sårbart et menneske er i forhold til at udvikle en personlighedsforstyrrelse.

De unge mennesker som vi modtager på Opholdsstedet Hellebæk, modtages ofte fra en psykiatrisk afdeling. Igennem deres udredning på hospitalet, findes der frem til hvilken diagnose der kan beskrive  den unges adfærd..

Ofte modtager opholdsstedet unge mennesker der er beskrevet med adfærd der karakteriseres som:

Paranoid personlighedsforstyrrelse – hvor den unge er mistroisk og har mistillid til andre mennesker.

Skizoid personlighedsforstyrrelse – hvor den unge ofte isolerer sig socialt. Denne personlighedsforstyrrelse indebærer også vrangforestillinger, fejltolkninger, mistillid og troen på det overnaturlige.

Dyssocial personlighedsforstyrrelse – hvor den unge ingen empati har og derfor har svært ved at mærke skyldfølelse. Ofte føler den unge sig ligegyldig overfor andre mennesker. Der kan være  aggressiv og voldelig adfærd forbundet med den dyssociale personlighedsforstyrrelse. Konsekvensberegning er ikke en del af den unges liv, og der handles ofte ud fra lysten her og nu. En dyssocial personlighedsforstyrrelse går ofte i arv, grundet manglende omsorg i barndommen.

Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse – Borderline – her er den unge meget temperamentsfuld og har svært ved at styre sin vrede. Den unge er ofte uforudsigelig samt lunefuld og ender ofte i konflikt med andre mennesker. Følelserne i forhold til andre mennesker forekommer ustabil og for intense og holder derfor ikke i så lang tid ad gangen. Der er en usikker identitetsfølelse forbundet med den emotionelle ustabile personlighedsforstyrrelse hvilket gør at man ændrer karakter og holdninger ud fra den man er sammen med. Når en ung er emotionel personlighedsforstyrret har det ofte en tendens til splitting.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse – Den unge er ekstremt selvoptaget og nedvurderer generelt andre mennesker. Den unge har tendenser til at udnytte andre og har grandiose/omnipotente forestillinger om sig selv. De gør ofte et godt førstehåndsindtryk, men har herefter svært ved at opretholde længerevarende relationer. Andres følelser er uinteressante og bliver gerne udnyttet.

Tvangspræget personlighedsforstyrrelse – hvor den unge har brug for overdreven brug af struktur og vaner. Barnet eller den unge er et udpræget ordensmenneske som går højt op i detaljer, skemaer og regler. Forsigtighed og behovet for at kontrollere sine medmennesker fylder meget hos den unge, som har en tvangspræget personlighedsforstyrrelse.

Ængstelig personlighedsforstyrrelse – hvor den unge er usikker anlagt, er præget af nervøsitet og anspændthed. Kritik og afvisninger forstærker den ængstelige personlighedsforstyrrelse og kan ende ud i, at den unge derfor trækker sig tilbage og får et ensomt liv. I værste tilfælde udvikler det sig til alvorlig angst og depression.

Den unge kan også have en adfærd, der kan beskrives som en  kombination af flere diagnoser på samme tid. På Opholdsstedet i Hellebæk har vi erfaring med unge som er diagnosticeret med dobbeltdiagnoser. Vi arbejder med at eksternaliserer problemet fra det unge menneske og arbejder ud fra en ny start, velvidende at nogle af mønstrene måske vil følge den unge  en stor del af  livet.

I vores arbejde med personlighedsforstyrrede unge mennesker, er vi tydelige voksne som fastsætter en tryg og forudsigelig struktur, som skal give plads og overskud til den unge.  Vores mål er at give de unge nogle handlestrategier og værktøjer som kan medvirke til at skabe ro og sammenhæng i den unges liv.

I takt med at vi udfordrer den unges problematikker, består vores arbejde også i at konfliktnedtrappe og aflede.  Vi undersøger hvor der kan sættes ind– hvor har den unge et behov for fx at blive stimuleret,  få sat grænser op,  prøve nye ting,  behovsudsætte,  lære at være i frustrationerne, hjælpe andre  eller lære at afkode andre menneskers signaler.

Vi  er opmærksomme på traumatiske oplevelser der kan være årsag til den personligheds forstyrrede adfærd. Vi arbejder med disse traumer i samarbejde med fagpersoner indenfor dette felt.

Vi får kontinuerlig supervision hos anerkendte psykologer, terapeuter og konsulenter – som alle er specialiseret i opgaver som ovenstående. Supervisionen hjælper os til at fastholde et kritisk blik på os  selv og vores arbejde. I samskabelses processerne med vores supervisorer opretholder vi et højt fagligt niveau, vi opdager nye belysninger, vinkler og tilgange og vi arbejder systematisk på at vores personale gruppe  forebygger og bearbejder forråelse.