Supervision


På Opholdsstedet Hellebæk får vi kontinuerlig supervision af anerkendte specialister. Nedenfor kan du få et overblik over;

Kontakt info., stilling og uddybelse af specialer og interesseområder.

Henrik Møller, konsulent i sikkerhed

Siden 1988 har De Psyko- Fysiske Konsulenter udviklet og undervist personale på arbejdspladser i både ind – og udland i den psyko-fysiske metode, et undervisningsprogram der via teori, træning og øvelser formidler viden og handlemuligheder i mødet med aggressive personer.

De Psyko- Fysiske Konsulenter har erfaring med undervisning bl.a. på psykiatriske hospitaler og psykiatriske botilbud.

Formålet med undervisningen er, at styrke personalets færdigheder med henblik på at forebygge og håndtere truende og voldelige episoder med bevarelse af respekten og omsorgen for patienten eller borgeren.

Arbejdet foregår ud fra kendte arbejdsmæssige problemstillinger, der giver deltagerne mulighed for at arbejde med egen adfærd i vanskelige situationer og dermed øge opmærksomheden på god konflikthåndtering.

Telefon: 56282518
E-mail:   bjarne@konflikthaandtering.dk

Anja Leavens, autoriseret psykolog

Uddannet fra Københavns Universitet, med speciale i personlighedsforstyrrelser, aggressionsproblematikker og sen-diagnosticeret ADHD, samt deraf følgende problematikker og har omfattende terapeutisk erfaring. Derudover er Anja MC og IMI certificeret mediator.

Anja løser konsulentopgaver for virksomheder i form af proceskonsultationer, supervisionsforløb, konflikthåndtering, interventions- og læringsforløb samt meget andet.

Gennem en lang årrække har Anja endvidere arbejdet tæt sammen med Kriminalforsorgens mange institutioner, både med forskellige personalegrupper og de indsatte.

Telefon: 23206252
E-mail:   anja@leavens.dk

Ole Kyed, cand.pæd.psych

Jeg tilbyder rådgivning og samtaleterapi i form af individuelle samtaler, par samtaler og familiesamtaler.

I behandlingen anvender jeg især eksistentiel og kognitiv terapi samt systemiske metoder.

Gennem den terapeutiske samtale får klienten støtte til personlig udvikling. Klienten vil kunne opnå nye handlemuligheder, større selvværd og blive bedre til at sætte grænser.

Jeg tilbyder behandling og rådgivning inden for en række områder, såsom angst, depression, kriseterapi, problemer med selvværd, parforhold og familieproblemer, arbejdsliv, udviklingsforstyrrelser etc. Jeg har ligeledes stor erfaring med psykologiske undersøgelser.

Telefon: 45881800
E-mail:   info@olekyed.dk

Jette Koch, Socialrådgiver, psykoterapeut

Privat praksis siden 1980, Skolen for Integrativ Psykoterapi. Arbejdet med psykoterapi, undervisning og supervision i USA, Sverige, Indien og Danmark.

Jette er klinisk transaktionsanalytiker, CM, og har uddannelser indenfor familieterapi, NLP, gestalt terapi.

Etableret og ledet 4- årig uddannelse i Integrativ Psykoterapi med somatisk overbygning, Sverige, godkendt af den svenske socialstyrelse.

Medejer at Traumeheling Aps, som organiserer den 3-årige SE uddannelse i Danmark, samt arrangerer kurser og workshops i relaterede emner.

Træning i supervision, parterapi, chok- og traumeterapi, samt personaletræning.

Telefon: 22552504
E-mail:   jetkoch@gmail.com

Inger Bols, autoriseret klinisk diætist

Giver personlige råd og vejledning til en inspirerende kostomlægning med fokus på glæden ved mad.

Telefon: 25338166
E-mail:   diaetist@ingerbols.dk

Jacob Mosgaard, autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi

Jacob har mange års erfaring med at tale med både børn, unge og voksne.

  • Terapi til enkeltpersoner, par og familier.
  • Undervisning, fra uddannelser over workshops til foredrag – fx i diagnoser, identitet, i narrativ terapi, andre psykologiske emner
  • Supervision, af ikke-autoriserede psykologer og andre faggrupper, af enkeltpersoner og personalegrupper
  • Coaching, af både selvstændige, ledere og medarbejdere, både individuelt og i grupper

Telefon: 51641499
E-mail:   jm@jacobmosgaard.dk