Spiseforstyrrelse

Vores menneskesyn læner sig op af nedstående udsagn:

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle børn er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi børnene som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken ” 

Citat: Søren Hertz.

En spiseforstyrrelse er en lidelse der kræver, at vi som personale kan få øje på den ofte komplekse kontekst lidelsen er vokset ud af. For nogle kan spiseforstyrrelsen være en bevidst eller en ubevidst handling, i håbet om at kunne råbe omgivelserne op eller i værste fald fordi der er et inderligt ønske om at forsvinde væk. Barnet eller den unge kan også have tilegnet sig en spiseforstyrrelse  ubevidst, hvor kroppen selv reagerer på noget som den unge længe har befundet sig- eller befinder sig midt i.

En spiseforstyrrelse kan komme til udtryk på mere end en måde. Den unge kan sulte sig selv (anoreksi), kaste den allerede indtagne mad op (bulimi) eller overspise/tvangsspise (BED).  Der kan gå lang tid inden man som nær relation eller som professionel omkring barnet eller den unge, opdager problemet og det kan være svært at tale om og handle på.

På Opholdsstedet Hellebæk rummer vi alle tre slags spiseforstyrrelser samt atypiske spiseforstyrrelser som også forekommer.  Vi tager et skridt ad gangen og har respekt for den svære situation som barnet eller den unge står i.

Vi gør det tydeligt for den unge, at vi ser dem og hører deres råb om hjælp. Vi ved også, at det kan være svært for barnet, at tage i mod eller overgive sig til hjælpen, vi er derfor i processen sammen med barnet eller den unge, når vejen ud af spiseforstyrrelsen skal findes.  Vi er bevidste om at barnet eller den unge ofte, via spiseforstyrrelsen, forsøger at flytte smerten fra et uhåndterbart sted til et sted hvor smerten kan mærkes rent fysisk. Spiseforstyrrelsen bliver her en løsning som virker bedøvende på de ting som foregår indeni.

For spiseforstyrrede unge kan hverdagen være ekstra svær at få til at hænge sammen. Grundet fejlernæringen, eller den manglende næring er det svært at have overskud til, at agere i en hverdag hvor der kræves noget af en og hvor man bliver stillet til ansvar for eget liv.

På Opholdsstedet Hellebæk har vi gode og positive erfaringer fra arbejdet med spiseforstyrrede unge mennesker. Vi møder den unge hvor de er og skaber rammerne for en gensidig tillid beboeren og medarbejderne imellem – som vi mener er altafgørende for et godt forløb.  Sammen med den unge tager vi ansvaret for, at situationen kan og skal vendes. Vi tænker alternativt og ud af boksen for at nå lige præcis denne unges behov. Vores mål er at få mulighed for at præsentere redskaber og integrere handlemuligheder for barnet eller den unge. Vi forsøger sammen med mennesket, at skabe sammenhæng i det kaos, som en spiseforstyrrelse ofte bringer med sig.

I flere tilfælde ser man, at unge mennesker med en spiseforstyrrelse lider af en eller flere lidelser ud over spiseforstyrrelsen. Det er vigtigt at have for øje hvorvidt der er tale om komorbiditet hos barnet eller den unge, idet der muligvis skal tages hensyn til den anden lidelse i arbejdsprocessen. Flere lidelser gør sagen mere kompleks og kræver mere struktureret planlægning af personalet.

Vi bruger mange ressourcer på regelmæssig supervision af dygtige fagfolk. Supervisionen bruger vi til at fastholde et højt fagligt niveau og dermed kvalitetssikre det arbejde vi laver med barnet eller den unge. Supervisionen er for os et nyttigt og uundværligt redskab, der åbner op for nye muligheder og perspektiver ift. arbejdet med børnene og de unge. Til personalegruppen er der indlagt fast supervision mindst én gang om måneden. Supervisionen ift. en selvskadende adfærd bliver afholdt af dygtige psykologer og terapeuter, der hjælper med at skabe klarhed i en svær problematik og åbner op for nye muligheder og perspektiver ift. arbejde med beboeren. Supervisionen kvalitetssikrer vores arbejde og fastholder et højt fagligt niveau.

Vi har erfaring med at modtage unge med spiseforstyrrelser, direkte fra det psykiatriske hospital.  Vi har erfaringer i at arbejde tæt sammen med forskellige psykiatriske afdelinger og udgående spiseteam. Når vi arbejder med spiseforstyrrede børn eller unge mennesker, er et godt og solidt tværprofessionelt samarbejde altafgørende, for et vellykket forløb, med henblik på en positiv udvikling.

Når den unge har haft et forløb på en psykiatrisk afdeling, ser de ofte sig selv som en patient der skal behandles. Denne identitets-forståelse arbejder vi os langsomt ind i. På Opholdsstedet Hellebæk er man et menneske som behøver hjælp til noget der er svært. Vi adskiller/ eksternaliserer spiseforstyrrelsen fra barnet eller den unge, hvilket gør en stor forskel når man som individ skal frigøre sige fra en patientidentitet og derved skabe sig en ny identitet. Det har en stor betydning for et barn eller en ungs adfærd, hvordan det opfattes af andre, da det er medvirkende til at producere et bestemt selvbillede.

Vi forsøger, sammen med beboeren at skabe en større forståelse for spiseforstyrrelsen som en selvskadende adfærd. Vi støtter og guider til at få kontrol over den selvskadende adfærd og vi inviterer til at tage et aktivt valg om at ændre på situationen.  For at nå dertil, hvor beboeren skal kunne være i stand til, at vælge den selvskadende adfærd fra, undersøger vi sammen hvilken funktion den selvskadende adfærd tjener dem i deres liv.

Vores fokus ligger i at lære mennesket at kende og for så vidt det er muligt, kigger vi bort fra sygdomme og diagnoser. Vi hjælper beboeren, der skader sig selv, med at finde sin grundkerne, da den svære tid har forstyrret selvbilledet. Vi fokuserer på hvordan de bliver rustet til at komme ud i verden og leve sit liv med visioner og drømme.