Pædagogisk tilgang 

På Opholdsstedet Hellebæk er vi af den klare overbevisning, at alle mennesker har brug for at være en del af et fællesskab. Et fællesskab kan have mange former og rammer og størrelsen er også meget forskellig. Men at være en del af et fællesskab betyder, at man aldrig er alene.

I Hellebæk arbejder vi med at skabe et fundamentet for at den enkelte ung kan træde ind i et fællesskab og at den enkeltes deltagelse i fællesskabet nytter – alle har en funktion og betydning for vores fællesskab. Når alle er med er cirklen fuldendt – det betyder også, at når nogen træder ud af cirklen mangles de.

Vi tror ikke på, at mennesket vælger ensomheden, men de forkerte rammer kan få en til at vælge fællesskabet fra.

Vi arbejder ud fra en overordnet ramme, som har en særlig evne og fleksibilitet til at tilpasse sig og rumme det enkelte mennesker og dets udfordringer – hvert menneske er unikt, og at alle skal mødes med forståelsen af at ingen er ens.

Vores pædagogiske indsats er rettet mod en ressourceorienteret, systemisk, anerkendende og relationel tilgang, hvor det enkelte individ støttes i at finde ud af, hvem han eller hun er, vil og kan.

Vi arbejder i et limbo, hvor vi støtter den enkeltes egen evne til at tage ansvar for eget liv, samtidig med, at vi i særdeleshed også arbejder med ydre styring. Vi søger i dette zonen for nærmeste udvikling. Det er en balancegang som vi dagligt berører med hver enkel ung, og som skal forstås i forholdet mellem at blive tilpas udfordret på sine mestringsevner samtidig med at belastningsevnen ikke overbelastes. Da det er en hårfin grænse at navigere ud fra forholder vi os kontinuerligt til etik og magtbegrebet.

Den unges netværk er vigtig at undersøge og bygge videre på det der virker