Målgruppe 

Godkendt efter § 66 , stk.1, nr. 5.  og § 107

På Opholdsstedet Hellebæk er der plads til 3 unge i alderen 15-30 år, med omfattende psykiske vanskeligheder og behov. Gruppen har primære komplekse psyko-sociale problematikker og sekundære   psykiatriske lidelser og vanskeligheder.  De psykiatriske lidelser kan være sammensat af flere diagnoser. Adfærden indebærer ofte selvskade, spiseforstyrrelser og udadreagerenhed. Vi ser børn og unge som har penduleret imellem flere psykiatriske afdelinger, samt børn og unge der  ofte har  langvarige indlæggelser bag sig.

Her er plads til børn og unge som har behov for massiv støtte i alle dagligdagens gøremål og funktioner. Her er plads til børn og unge der har behov for et lettere skærmet miljø.