Socialpædagogisk opholdssted og midlertidigt botilbud 

Opholdsstedet i Hellebæk er godkendt efter §66 , stk. 1, nr. 5.  og §107

Vi har 4 døgnpladser til unge i grænselandet mellem psykiatri og socialpædagogik. Det er unge med omfattende psykiske vanskeligheder og ofte flere diagnoser. Det er unge der kan have mange indlæggelser bag sig. Unge mellem 15 og 30 år med primære psyko-sociale problemer der har en eller flere komplekse sekundære psykiatrisk problematikker og som har behov for et skærmet tilbud. Der kan tilkøbes en ekstra ydelse hvis den unge er har behov for ekstra skærming i det skærmede miljø. Det kan for eksempel være unge som er udadreagerende, personfarlige eller ekstremt selvskadende.