Målgruppen

Opholdsstedet Hellebæk er godkendt til unge voksne mellem 18 og 30 år i følgende målgrupper:

  • Anden psykisk vanskelighed
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Omsorgssvigt
  • Udadreagerende adfærd
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Selvskadende adfærd
  • Spiseforstyrrelse

Beskrivelse af målgruppen

Opholdsstedet Hellebæk henvender sig til unge og unge voksne i alderen 15-30 år, som bevæger sig i grænselandet mellem psykiatri og socialpædagogik. Det er unge mennesker med en omfattende kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer og diagnoser, som har brug for at bo i et skærmet miljø, hvor der er fokus på tilegnelse af nye strategier der afføder øget trivsel og udvikling.

Med kun 4 pladser danner Opholdsstedet Hellebæk rammen for et yderst roligt og trygt hjem, hvor det unge menneske kan få den ro i hverdagen, han/hun kan have brug for, for at være i stand til at modtage støtte.

Vi har erfaring med komorbide diagnoser. (Særligt indenfor autisme og spiseforstyrrelse.)

En stor del af vores målgruppe, har længerevarende hospitalsindlæggelser i psykiatrisk regi bag sig, og flere har i denne periode ikke selv været i stand til at tage ansvar for eget liv. De har været patienter og for nogle er patientrollen gået hen og blevet en del af det, de identificerer sig med.

Vores erfaringer med målgruppen er stor, og deraf har vi fået mange kompetencer til at arbejde med denne, og får til stadighed. Særligt er vi meget vedholdne, fleksible og dygtige til det tværsektorielle samarbejde på tværs af faggrænser. Vi samarbejder tæt med en række dygtige fagfolk.