Enkeltmandstilbud :  Godkendt efter § 66 , stk.1, nr. 5.  og § 107


På vores Enkeltmandstilbud Lille Hellebæk  er der plads til en ung i alderen 15-30 år, med omfattende psykiske vanskeligheder og behov. Her bor børn og unge med primære komplekse psyko-sociale problematikker samt sekundære   psykiatriske lidelser, og vanskeligheder.  De psykiatriske lidelser kan være sammensat af flere diagnoser. Adfærden indebærer ofte selvskade, spiseforstyrrelser og udadreagerenhed. Vi ser børn og unge som har penduleret imellem forskellige psykiatriske afdelinger, samt børn og unge der ofte har  langvarige indlæggelser bag sig.

Her er plads til børn og unge der har behov for massiv støtte i alle dagligdagens gøremål og funktioner. Her er plads til børn og unge der har behov for at være særligt skærmede i en periode.

Her er plads til børn og unge der har behov for massiv støtte i alle dagligdagens gøremål og funktioner. Her er plads til børn og unge der har behov for at være særligt skærmede i en periode.

Enkeltmandstilbud - Lille Hellebæk - Nordsjælland

VORES ADRESSE


Opholdsstedet i Hellebæk
Nordre Strandvej 95a
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 28142702

Opholdsstedet Hyblerne

Nordre Strandvej 95
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 49708636