Mail: info@hellebaek.dk - Tel: 28142702

DDV – Det Der Virker


Vi bekender os ikke til ét særligt pædagogisk koncept. Vi supplerer vores pædagogiske indsats med forskellige teoretiske og metodiske retninger i takt med, at børnene og de unges behov ændrer sig.  Vi  arbejder på hele tiden, at bevare  vores nysgerrighed i forhold til muligheder. Vi holder øje med at vi som personalegruppe ikke bliver for forelskede i vores egne ideer.

Et eksistentielt og humanistisk menneskesyn er vores udgangspunkt. Vi arbejder ud fra oplevelsesorientering, dvs. vi handler ud fra det vi ser, her og nu. Vi er optaget af at styrke den unges selvværd og drømme. Vi tager den unges følelser og forståelser alvorlige og hverken ignorerer eller “forkert-gøre” dem.

Vi tydeliggør den unges ret til, at være i denne verden og inviterer dem ud i verden med stor opfindsomhed.

Vi er optaget af at finde frem til udviklingspotentialet – hvilke rammer gjorde det muligt – hvilken struktur gjorde det muligt- hvad viser vi med vores kropssprog som gør det muligt? Og også omvendt. Hvad virker ikke – hvorfor virker det ikke- hvad kan vi gøre i stedet – er der små elementer der virker?

Spørgsmål som vi stiller os selv hver dag og udveksler med kollegerne på de ugentlige personalemøder.

Vores force er at vi er vedholdende, tydelige og flexible. Disse tre elementer er afgørende for, at kunne rumme og skabe tillid hos børn og unge.

Vi har øje for de små succeshistorier. Lyset i sprækken. Små skridt er store skridt i vores optik. Vi har tålmodigheden til at vente på udviklingen, da den oftest sker når man mindst venter det.

Vi revurderer strategier og handlemønstre og vi er i løbende dialog om hvordan vi bedst muligt får inddraget den unge og den unges ønsker og drømme på trods at store vanskelige problemstillinger.

 Socialtilsynet skriver i sidste tilsynsrapport:

“medarbejderne besidder samlet set stor faglig viden og erfaring der er relevant i forhold til målgruppen. I bedømmelsen har socialtilsynet endvidere lagt vægt på, at medarbejderne er istand til at modtage supervision og anden faglig opkvalificering, og bruge den nye viden aktivt til at opkvalificere indsatsen overfor børnene og de unge.”

VORES ADRESSE


Opholdsstedet i Hellebæk
Nordre Strandvej 95a
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 28142702

Opholdsstedet Hyblerne

Nordre Strandvej 95
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 49708636