DDV – Det Der Virker


Vi benytter en metode vi kalder; DDV – Det Der Virker

Det betyder at vi er metodeudviklende, og dét foregår gerne i samarbejde med højt specialiserede fagfolk. DDV betyder blandt andet, at vi ofte må opfinde den vej vi går på, i et tæt samarbejde med fagfolk som har andre fagligheder end vores. Metodisk åbenhed kan være forudsætningen for, at vores beboere rent faktisk kan få et bedre liv med de problemstillinger, de nu engang har. Vi kæmper sammen fagligt for at det kan lykkes. Og vi kæmper for at beboernes livskvalitet, skal blive så god som overhovedet muligt.

Vores relation til beboerne, finder sit afsæt i den enkeltes særlige måde at leve med sine udfordringer på. Vi anerkender at dét, der virker for den ene, ikke nødvendigvis virker for en anden. DDV er en værktøjskas- se af metoder, der kan tilpasses beboerens behov på et hvert tidspunkt i udviklingsprocessen.

Personalegruppen arbejder på at bevare åbenhed og nysgerrighed. Vi ønsker, at så mange perspektiver som muligt, er med i synet på en problematik.
Beboeren er i centrum i denne proces. Vi er opmærksomme på, ikke at blive for begejstrede for vores egne gode forforståelse og ideer, fordi en sådan begejstring kan risikere at gøre os mindre sensitive over for, hvordan de rent faktisk virker i praksis. Måske passer metoden alligevel ikke til beboeren. Så må vi genoverveje designet og omforme, så beboeren oplever fuldt ejerskab til målsætninger og vejen derhen.

Socialtilsynet skriver i sidste tilsynsrapport: 

“medarbejderne besidder samlet set stor faglig viden og erfaring der er relevant i forhold til målgruppen. I bedømmelsen har socialtilsynet endvidere lagt vægt på, at medarbejderne er istand til at modtage supervision og anden faglig opkvalificering, og bruge den nye viden aktivt til at opkvalificere indsatsen overfor børnene og de unge.”