Den unges netværk


Vi lægger mange kræfter i at skabe et overblik over, hvem den unge har relationer til eller har haft relationer til. Det kan være inden for familie, venner, bekendte eller andre professionelle instanser som børnehave, psykolog, skole, rideklubben mfl.

Billedet der tegnes ud fra netværkets oplysninger, er med til at skabe mening i den unges adfærd og tilstand. Vi søger også efter ressourcer i netværket, den unge kan bruge som støtte gennem sin svære tid og ud på den anden side. Vi arbejder ud fra en dyb overbevisning om at potentialerne i menneskelige relationer kan være altafgørende.

Den unges netværk er vigtig at undersøge og bygge videre på det der virker