Communitybaseret støtte


Opholdsstedet Hellebæk har at gøre med unge mennesker, der grundet deres forudsætninger igennem længere tid har haft en begrænset social berøringsflade. De unge har behov for at opleve sig som en del af noget større og meningsfuldt.

Derfor skaber vi i Hellebæk målrettet et “landsby miljø” omkring den unge. Landsbyen har til formål at skabe rammen for et trygt skærmet miljø med plads til at udvikle og styrke sociale færdigheder. Konstellationen skal forstås som et springbræt ud i samfundet.Landsbyen rummer Botilbuddet Hellebæk Fonden, enkelte ansatte og deres familier, praktikanter og frivillige ildsjæle.

Den sociale landsby skaber liv og små åbninger, hvor man altid er velkommen og er en del af et fællesskab, når man er klar og har overskud hertil.Den sociale landsby er en god øvebane til at bevæge sig ud i sociale kontekster og blive tryg i at være en del af noget større – her bliver der også skabt udviklingsrum til at være modig og bevæge sig udenfor sin til tider fastlåste komfortzone, som kan have tendens til at afholde en fra at bevæge sig mod udvikling.

Landsbyen har traditioner, kulturelle aktiviteter og naboer der hjælper hinanden. Den unge oplever at høre til og oplever at den sociale og medmenneskelige støtte, omsorg er til stede, som en naturlig del af landsbymiljøet. Landsby miljøets kerneværdi er livsglæde.

Vores medarbejdere er nøje udvalgt ud fra deres faglige og kvalitative kompetencer. De formår at koble pædagogisk faglighed med landsbymiljøets værdisæt om de selv bor i eller uden for landsbyen. Herudover bidrager unge praktikanter fra hele verden ind i landbyen og er med til at skabe en ”ungdomsrelation” mellem de unge og praktikanterne. De unge kan se og spejle sig i praktikanternes ungdomsliv og hvordan øvrige medarbejderes liv leves og også kan folde sig ud.

Landbyens rummelighed bidrager til at de unge, der bor i Hellebæk oplever at blive set som hele det menneske de er, hvor identiteten styrkes og vokser, og ikke længere som et marginaliseret ungt menneske.

Den community baserede støtte hviler i et velstruktureret årshjul med daglige, ugentlige, månedlige og årlige traditioner og rutiner. Traditioner som er tydelige og lette at deltage i. Der er rig mulighed for legitim perifer deltagelse.