Ideen med Opholdsstedet i Hellebæk 


Opholdsstedet i Hellebæk er for unge der har brug for udviklende støtte, for at komme i en positiv udvikling, med specialisering i alle former for spiseforstyrrelser (Tvangsoverspisning/BED, Anoreksi, Bulimi), selvskade, udadreagerende adfærd og personlighedsforstyrrelse.

Opholdsstedet lægger fokus på at give sine beboere et trygt ståsted, med mulighed for en skærmet tilværelse, hvorfra de kan begynde at arbejde med de udfordringer de lever med. Fra dette ståsted, bliver der arbejdet med den enkeltes problemstillinger, i tæt samarbejde med andre fagprofessionelle. Den Sociale Landsby er vores nabo og den omfavner hele stedet. Det er et levende
landsby-lignende miljø som først og fremmest handler om, at skabe et meningsfuldt
og livskvalitets-fremmende hverdagsfællesskab. Det giver et trygt, rummeligt og uforpligtende fællesskab, beboerne i takt med eget ønske kan bevæge sig ind i. Alt dette skal være med til at beboeren kan få et bedre og mere værdigt liv.

Aktivkollegiet Hellebæk har plads til alle.

Vores Tilbud

Godkendt §66, stk.1, nr. 5. og §107

På opholdsstedet er der 4 døgnpladser. Der kan tilkøbes en ekstra ydelse ved behov for ekstra skærming i det skærmede miljø. Det kan for eksempel være unge som er udadreagerende, personfarlige eller ekstremt selvskadende. 

Vores målgruppe

Opholdsstedet er godkendt til unge/voksne mellem 15 og 30 år der befinder sig i grænselandet mellem psykiatri og socialpædagogik. Det er unge med omfattende psykiske vanskeligheder og ofte flere diagnoser. 

Erfaringer med Spiseforstyrrelser

Opholdsstedet har erfaringer med spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi og BED (Tvangsoverspisning), samt atypiske spiseforstyrrelser.  

KURSUS KALENDER 2020/21

KURSUS TILMELDING 2020/21


30/1-2020
Keld Fredens – “Natur og mental sundhed”

14/5-2020
Peter Berliner – “Socialresiliens, fællesskaber og frigørende pædagogik” AFLYST

24-9-2020
Nora Bateson – “An ecology of food”

4/3-2021
Søren Hertz – “Tid til at opløse et behandlingsbegreb knyttet så tæt til individet.”

Ideen med vores sted


Opholdsstedet i Hellebæk er for unge der har brug for udviklende støtte, for at komme i en positiv udvikling, med specialisering i alle former for spiseforstyrrelser (Tvangsoverspisning/BED, Anoreksi, Bulimi), selvskade, udadreagerende adfærd og personlighedsforstyrrelse.

Opholdsstedet lægger fokus på at give sine beboere et trygt ståsted, med mulighed for en skærmet tilværelse, hvorfra de kan begynde at arbejde med de udfordringer de lever med. Fra dette ståsted, bliver der arbejdet med den enkeltes problemstillinger, i tæt samarbejde med andre fagprofessionelle. Den Sociale Landsby er vores nabo og den omfavner hele stedet. Det er et levende
landsby-lignende miljø som først og fremmest handler om, at skabe et meningsfuldt
og livskvalitets-fremmende hverdagsfællesskab. Det giver et trygt, rummeligt og uforpligtende fællesskab, beboerne i takt med eget ønske kan bevæge sig ind i. Alt dette skal være med til at beboeren kan få et bedre og mere værdigt liv.

Mere om vores sted

Godkendt §66, stk.1, nr. 5. & §107

På opholdsstedet er der plads til 3 unge i alderen 15-30 år, med omfattende psykiske vanskeligheder og behov. Gruppen har primære komplekse psyko-sociale problematikker og sekundære  psykiatriske lidelser og vanskeligheder. 

DDV – Det Der Virker

Det betyder at vi er metodeudviklende, og dét foregår gerne i samarbejde med højt specialiserede fagfolk. DDV betyder blandt andet, at vi ofte må opfinde den vej vi går på, i et tæt samarbejde med fagfolk som har andre fagligheder end vores.

Behandling for Tvangsoverspisning (BED) og andre spiseforstyrrelser

Opholdsstedet i Hellebæk tilbyder livsstilsbehandling til mennesker med BED (tvangsoverspisning), og andre spiseforstyrrelser inklusivt Anoreksi.

VORES BROCHURE 

KURSUS KALENDER 2020/21

Kursus Tilmelding 2020/2021 

30/1-2020
Keld Fredens – “Natur og mental sundhed”

14/5-2020
Peter Berliner – “Socialresiliens, fællesskaber og frigørende pædagogik” AFLYST

24-9-2020
Nora Bateson – “An ecology of food”

4/3-2021
Søren Hertz – “Tid til at opløse et behandlingsbegreb knyttet så tæt til individet.”